201711.30
0

Pomoc finansowa dla członków OIRP w Olsztynie

Zarząd Fundacji Radców Prawnych „IUS” w Olsztynie informuje, iż członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie znajdujący się w trudnej sytuacji osobistej lub zdrowotnej mogą złożyć do dnia 15.12.2017r. Fundacji „IUS” z siedzibą przy ul. Kopernika 10 w Olsztynie wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej na zakup w szczególności leków, środków medycznych, specjalistycznych usług medycznych. Wniosek winien zawierać uzasadnienie trudnej sytuacji oraz do wniosku załączone powinny…

201711.29
0

Paczka Prawników

PACZKA PRAWNIKÓW to akcja świąteczna, prawnicza wersja SZLACHETNEJ PACZKI. PACZKA Prawników to specjalistyczna pomoc prawników-wolontariuszy dla potrzebujących rodzin. Rodziny, do których dociera SZLACHETNA PACZKA, boją się problemów prawnych, bo żyją w przekonaniu, że są za słabe, by im sprostać. Prawnik-wolontariusz jest dla rodziny przewodnikiem po zagadnieniach, po których ta nie potrafi się poruszać. Pokazuje rodzinie rozwiązania i elastycznie reaguje na problemy. Prawnik jest wprowadzany do rodziny przez wolontariusza i pracuje…

201711.29
0

Szlachetna Paczka

SZLACHETNA PACZKA to projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, który działa od 2001 roku. W ramach tej akcji pomagamy konkretnej rodzinie, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Na stronie internetowej SZLACHETNEJ PACZKI wybieramy rodzinę, której chcemy pomóc i przygotowujemy dla niej paczkę składającą się z najbardziej potrzebnych dla danej rodziny artykułów. W akcję można zaangażować rodzinę i znajomych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tym projekcie…

201709.20
0

Sympozjum szkoleniowe i obchody XXXV-lecia samorządu radcowskiego w Lidzbarku Warmińskim

Szanowni Państwo Dotyczy: szkolenia radców prawnych Fundacja Radców Prawnych IUS uprzejmie zawiadamia, że w dniach 17-19 listopada 2017 r.. organizuje, w Hotelu Krasicki **** w Lidzbarku Warmińskim – sympozjum szkoleniowe dla radców prawnych. Zaplanowane tematy szkolenia: 1.Skarga kasacyjna. 2.Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 3.Skarga na przewlekłość postępowania, zażalenie. 4. Warsztaty motywacyjne dla radców prawnych. Uczestnicy pokrywają koszt szkolenia wpłacając na rachunek…

201705.26
0

Lekcje prawa w Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

W Zespole Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie odbyła się lekcja prawa z udziałem uczniów tej szkoły. Zajęcia poprowadził radca prawny Krzysztof Cybulski. Każdy z uczestników otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z adresem strony internetowej poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez OIRP w Olsztynie. Tematami lekcji były zagadnienia dotyczące przede wszystkim źródeł prawa, kwestie obowiązywania prawa w czasie i przestrzeni, a także zagadnienia dot. prawa…

201704.04
0

II Otwarte Mistrzostwa Prawników Warmii i Mazur w Squashu

W dniu 31 marca 2017 r. w budynku Planeta Ukiel w Olsztynie odbyły się II Otwarte Mistrzostwa Prawników Warmii i Mazur w Squashu organizowane pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie i Fundacji Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie. W rozgrywkach mogli uczestniczyć prawnicy wszystkich profesji (w tym obywający aplikację) zamieszkujący na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub zasięgu terytorialnego OIRP Olsztyn oraz ich osoby bliskie (niekoniecznie małżonkowie i prawnicy)….

201703.28
0

Szkolenia dla gmin, powiatów, sejmików województwa

Fundacja Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie, powołana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, zaprasza na odpłatne jedno- lub dwudniowe szkolenia dla gmin, powiatów, sejmików województwa na temat planowanych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Szkolenia odbywać się mogą w jednostkach samorządu terytorialnego lub możliwa jest organizacja szkoleń wyjazdowych. Możliwość dostosowania programu, tematów, miejsca i terminu szkolenia do indywidualnych Państwa potrzeb. Najwyższy poziom merytoryczny…