201409.29
0

Szkolenie stacjonarne dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie zaprasza na szkolenie stacjonarne dla radców prawnych z rejonu Ostrołęki i Ciechanowa. Od października 2014 r. rozpoczynamy cykl szkoleń dla radców prawnych z Rejonu Ciechanowa i Ostrołęki z zakresu prawa karnego procesowego – w aspekcie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która obowiązuje od 27 stycznia 2014 r., oraz ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie…

201409.29
0

Zapraszamy na Sympozjum Szkoleniowe w Iławie 13-15.11.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-15.11.2014 r. odbędzie się sympozjum szkoleniowe w GrandHotel TIFFI ***** w Iławie (www.grandhotel.tiffi.com). W załączeniu do pobrania ogłoszenie o szkoleniu oraz odpowiednie karty zgłoszeniowe: dla radców prawnych OIRP Olsztyn oraz osób nie będących radcami prawnymi OIRP Olsztyn. Przypominamy, że trwający cykl szkoleń zawodowych kończy się z dniem 31.12.2014r.   Zgodnie z zapisem uchwały 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6.06.2008 r. § 2 pkt. 1 – „W…