201703.28
0

Szkolenia dla gmin, powiatów, sejmików województwa

Fundacja Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie, powołana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, zaprasza na odpłatne jedno- lub dwudniowe szkolenia dla gmin, powiatów, sejmików województwa na temat planowanych zmian w kodeksie postępowania administracyjnego. Szkolenia odbywać się mogą w jednostkach samorządu terytorialnego lub możliwa jest organizacja szkoleń wyjazdowych. Możliwość dostosowania programu, tematów, miejsca i terminu szkolenia do indywidualnych Państwa potrzeb. Najwyższy poziom merytoryczny…

201412.03
0

SZKOLENIA DLA RADNYCH RAD GMIN, POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTWA

Fundacja Radców Prawnych „Ius” z siedzibą w Olsztynie, powołana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie, zaprasza na odpłatne jedno- lub dwudniowe szkolenia dla radnych rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województwa na następujący temat: ustawa samorządowa – uprawnienia i obowiązki Rady, Zarządu, Komisji Rady, organizacja pracy rady, tworzenie klubów radnych, inicjatywa uchwałodawcza komisji i radnych, oświadczenia majątkowe, ustawa o finansach publicznych, uchwalanie budżetu,…