W skład Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius” wchodzą:

1) Michał Korwek – Prezes Zarządu;
2) Paweł Godlewski – Wiceprezesa Zarządu;
3) Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Członek Zarządu
4) Robert Pożarski – Członek Zarządu.

W skład Rady Fundacji Radców Prawnych „Ius”:

1) Witold Lewandowski – Przewodniczący Rady
2) Beata Urbańska – Wiceprzewodnicząca Rady
3) Halina Domańska –Sekretarz Rady
4) Aleksander Stusio –Członek Rady