W skład Zarządu Fundacji Radców Prawnych „Ius” wchodzą:

1) Michał Korwek – Prezes Zarządu;
2) Katarzyna Skrodzka-Sadowska – Członek Zarządu

W skład Rady Fundacji Radców Prawnych „Ius”:

1) Witold Lewandowski – Przewodniczący Rady
2) Beata Urbańska – Wiceprzewodnicząca Rady
3) Halina Domańska –Sekretarz Rady
4) Aleksander Stusio –Członek Rady