Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe 2017

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Bilans Fundacja IUS